Privacy Statement


Privacy cliënt dossier
Als je bij mij komt voor coaching en/of leefstijlbegeleiding, dan leg ik een dossier aan. Ik registreer je contactgegevens en maak notities bij de individuele coaching sessies of leefstijlbegeleiding. Ik ben verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie.  Informatie geldt als vertrouwelijk als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Ook een opdrachtgever (als je via je werkgever komt) heeft geen inzage in de notities. Ik ga te allen tijde zorgvuldig om met jouw persoonlijke en medische gegevens en ik ben de enige die als jouw coach hier toegang toe heeft. E-mails die je stuurt in het kader van coaching en/of leefstijlbegeleiding worden toegevoegd aan je dossier. Je bent zelf verantwoordelijk via welk medium je kiest om te corresponderen.

Gegevens en bewaren
De gegevens uit jouw dossier kunnen voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
  • Soms breng ik iemand in als casus bij mijn collega coaches tijdens intervisie. Het doel hiervan is om feed back te krijgen. Ik doe dat zo dat het niet te herleiden is naar jou.
  • Je naam, adres, en woonplaats worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opmaken. Deze gegevens worden conform de wettelijke verplichting van de Belastingdienst 7 jaar bewaard
  • Je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer en gegevens omtrent je gezondheid die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik van jou zelf heb verkregen, worden gebruikt voor de leefstijlbegeleiding en/of coaching
  • Je gegevens/dossier blijft nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk

Als je een contactformulier op de website invult of mij een e-mail stuurt (anders dan in een coaching sessie of leefstijlbegeleiding), dan worden de gegevens bewaard zolang nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Ik gebruik je naam en e-mailadres om je te kunnen beantwoorden. Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van een e-mail service provider. Persoonsgegevens noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekt aan de e-mail service provider.

Datalek en beveiliging
Ik respecteer jouw privacy en ik ga met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met jouw persoonsgegevens en doe er alles aan om je gegevens veilig op te slaan. Mijn site heeft een SSL certificaat wat betekent dat je gegevens versleuteld worden verzonden. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen waarvan de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt YEP! LifeCoaching altijd passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te blijven waarborgen.

Google Analytics
Ik maak gebruik van Google Analytics om bij te houden wat het gedrag is van mijn website bezoekers. De verkregen informatie wordt tezamen met het adres van jouw IP-adres overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Voor meer informatie hierover kun je het Privacy beleid van Google lezen.

Inzage, correctie en recht op vergetelheid
Wil je je persoonsgegevens inkijken? Of wil je gegevens wijzigen of verwijderen uit het systeem? Stuur dan een e-mail naar info@yeplifecoaching.nl.

Aanpassingen privacy statement
Ik behoud het recht voor deze privacy statement zonder opgaaf van reden aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Nieuw Vennep, mei 2018.